Contact Us

Contact Us

Shenzhen Yanzhengfeng Design Co.,Ltd

Address:No.6010, Floor 6, Block A, Wanshan Jewelry Park, Tianbei 4 Rd, Guangdong, Shenzhen, China

Contact: CHEN HUITING

M/P: +8613798420829

E-mail: d22063531@126.com

Shenzhen Yanzhengfeng Design Co.,Ltd

Address:NO.6010, Floor 6,Block A,Wanshan Jewelry Park,Tianbei 4 Rd Guangdong Shenzhen, China

Contact: CHEN HUITING

M/P: +8613798420829

E-mail: d22063531@126.com